Whaleshares Logo

Adumu - Masai jumps - we jump upwards like kangaroos

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 3 years ago2 min read

mas00.jpg

ENPL
The Maasai are an African nomadic tribe that mainly lived in northern Tanzania and southern Kenya.Masajowie to afrykańkie plemie koczownicze, które mieszkało głównie na północy Tanzanii i w południowej Kenii.

mas01.jpg

mas02.jpg

ENPL
Adumu the famous Maasai dance. Men jump as high as they can. This is to attract a potential mateAdumu słynny taniec Masajów. Mężczyźni skaczą tak wysoko jak tylko potrafią Ma to na celu zwabienie potencjalnej partnerki

mas06.jpg

mas07.jpg

ENPL
The Adumu dance is also a ceremony in which boys become men.Taniec Adumu to również ceremenia w której chłopcy stają się mężczyznami.

mas03.jpg

mas04.jpg

ENPL
Maasai are descended from the Nile valley. They left the Nile valley in the 15th century and came to Kenya and Tanzania where they live to this dayMasajowie pochodzą doliny Nilu. Opuścili dolinę Nilu w XV wieku i doszli do Kenii i Tanzanii gdzie zamieszkują do dnia dzisiejszego

mas05.jpg

mas08.jpg

mas09.jpg

mas10.jpg

mas11.jpg

mas12.jpg

mas13.jpg

ENPL
Sometimes even the trained eye of the photographer is not able to predict whether the photo will be good or not. In the case of the Maasai, the matter is more difficult because you never know how high it will jump. And it happens that it jumps out of the frameCzasami nawet wprawne oko fotografa nie jest w stanie przewidzieć czy fotka będzie dobra czy nie. W przypadku Masajów sprawa jest bardziej utrudniona bo nigdy nie wiesz na jaką wysokość wyskoczy. I zdarza się że wyskakuje poza kadr

mas14.jpg

Maasai outside the frame

Masaj poza kadrem


Photo: Panasonic Lumix, Zanzibar, Paje, April 2021

© Copyright marianomariano
Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!