Whaleshares Logo

A beautiful morning wake-up call and a beautiful day in the park

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 2 months ago2 min read

This morning was downright mystical. When I looked out the balcony, I saw a picture that reminded me of my travels around Burma. The sun breaking through the morning mist illuminated the Church and the Cathedral. The effect was almost identical to Bagan in Myanmar, where the morning mists combined with smoke make the pagodas difficult to see.

Dzisiejszy poranek był wręcz mistyczny. Gdy wyjrzałem przez balkon zobaczyłem obraz przypominający mi moje podróże po Birmie. Przedzierające się przez poranną mgłę słoneczko oświetliło Kościół i Katedrę. Efekt był niemalże identyczny jak w Bagan w Birmie, gdzie poranne mgły połączone z dymem powodują, że pagody są słabo widoczne.

Other buildings bathed in the morning sun looked similar

Podobnie wyglądały inne budynki skapane w porannym słońcu

Well, it's time for a Saturday walk. In the morning it was still relatively calm in the Silesian Park, but over time the number of people came. No wonder, because it's another beautiful spring day in January.

No ale czas na sobotni spacer. Rano było jeszcze w miarę spokojnie w Parku Śląskim, ale z czasem ludzi przybywało. Nic w tym dziwnego, bo to kolejny piękny wiosenny dzień w styczniu.

Prognozy na jutro są podobne, wiec chyba skorzystam z roweru 😉

© copyright marianomariano

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!