Whaleshares Logo

SI HESUS LAMANG ANG MAKAPAGBIBIGAY SA IYO NG KAPAYAPAAN ANUMAN ANG IYONG PINAGDADAANAN

fherdzPosted for Everyone to comment on, last year2 min read

image.png

Madalas nating iniisip na kapag marami tayong pera, mayroon tayong kapayapaan dahil kaya nating bilhin o bayaran ang lahat. Pero maraming kilalang business leaders na maraming problema at hindi makatulog sa gabi.

Minsan ang ating kapayapaan ay nakabatay sa mga tao. Pero alam naman siguro natin na kahit kasama natin ang taong ginagawa tayong " pinaka-secure ", kung may mabigat na problema, mawawala ang ating kapayapaan.

image.png

Walang tao o bagay sa mundong ito ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon at kapayapaang hindi pansamantala.

image.png

Si Hesus lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan anuman ang iyong pinagdadaanan. Dahil si Hesus lang ang makakapagbigay sa iyo ng garantisadong pag-asa para sa iyong kinabukasan kahit tapos na ang iyong oras sa mundo. At pinatunayan Niya kung sino Siya at tinutupad Niya ang Kanyang Pangako nang Siya ay bumangon mula sa mga patay. Ibigay ang iyong buhay kay Hesus ngayon. Isuko mo sa Kanya ang iyong mga takot at problema para maranasan mo ang Kanyang kapayapaan.🙃

image.png

📸Larawan: Isang Ladybug tahimik at payapa sa isang dahon.
Photos are mine and taken by me using my A10s
@ Udaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


image.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!