Whaleshares Logo

HUWAG NINYONG GANTIHAN NG MASAMA ANG GUMAGAWA SA INYO NG MASAMA

fherdzPosted for Everyone to comment on, 3 months ago2 min read

image.png

Hello everyone!!
Ngayon ulit nakapag-post dahil medyo busy na tayo sa work. Nais ko lang ibahagi ang magandang paalala sa atin ng verse natin ngayong na kahit nagawan tayo ng mali ng kapwa natin, ay patawarin natin sila at gawan pa natin ng kabutihan.

Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isaʼt isa at sa lahat.
- 1 Tesalonica 5:15

image.png

Minsan kung nasaktan tayo o nagawan tayo ng masama ng kapwa natin, madalas gusto natin makabawi. Best case scenario ay pababayaan nalang natin pero may galit o inis padin sa puso natin. At kung magiging honest tayo, mahirap magpatawad lalo na kung mabigat ang ginawa sa atin. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Madalas kasi ang definition natin ng pagpapatawad ay “sige, pinapatawad na kita pero ayaw na kitang makita at makausap”. Hindi ito tunay na pagpapatawad dahil may bitterness padin sa puso natin. 🙃

image.png

Pero bakit ganito ang utos sa atin ng Panginoon? Dahil ang Kanyang utos ay nagpapakita kung sino Siya. Ipinakita Niya sa talatang ito na Siya ay mapagmahal at mapagpatawad. Kaya bilang mga tunay na tagasunod sa Kanya dapat nating tularan ang kalikasan ng ating Panginoon.🙃

image.png

Laging subukang gumawa ng mabuti sa ibang tao. Laging sikapin sa lahat ng pagkakataon, masaya man tayo, malungkot, may sakit, abala, o wala sa mood. Gumawa ng mabuti sa iba ngayon habang sinasalamin mo si Kristo sa iyong buhay. Mapagpalang araw sa ating lahat.😍🙏

Photos are mine and taken by me using my A10s
@ Udaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


image.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!