Whaleshares Logo

Huwag Mag Focus Sa Iyong Sitwasyon,Mag Focus Sa Panginoon.

fherdzPosted for Everyone to comment on, 2 months ago2 min read

image.png

Karamihan sa atin ay ang mga desisyon natin ay base sa emosyon natin. Kaya kung may problema tayo madalas iritable tayo at gumagawa tayo ng desisyon na maaari ay pagsisihan natin sa huli. Ang isa sa mga rason kung bakit parang roller coaster ang relasyon natin sa Panginoon ay nakafocus tayo sa sitwasyon natin at sa emosyon natin.🙃

image.png

Kaya sana baguhin natin ang focus natin na hindi tayo nakatingin sa sitwasyon, sana sa Panginoon lang tayo nakatingin lagi para hindi pabago-bago ang desisyon at direksyon natin sa buhay natin. Dahil kung sa Panginoon tayo nakafocus ay maiintindihan natin na may purpose lahat ng bagay.

image.png

Kahit ang mga problema, dahil kung pagsasamahin natin lahat ng experiences natin mabuti at masama ay gagamitin lahat ng Panginoon ang mga pinagdaanan natin para dalhin tayo kung saan Niya tayo gusto. Mahal tayo ng Diyos at Siya ay nagmamalasakit sa atin at nais Niya lamang ang pinakamahusay para sa atin. Magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. Siya ay may plano at layunin na para sa iyong ikabubuti.🥰🙏

image.png

Photos are mine and taken by me using my A10s
@ Udaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


image.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!