Whaleshares Logo

Huwag Kaagad Mag-React Nang Hindi Naririnig Ang Buong Kuwento

fherdzPosted for Everyone to comment on, last year2 min read

image.png

May wisdom sa kasabihan na ito, "dalawa ang tainga natin at isa ang bibig, kaya dapat doble ang pakikinig natin kaysa sa pagsalita natin.” Karamihan sa mga gulo at away ay nangyayari dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagre-react agad tayo nang hindi naririnig ang buong kwento.

image.png

Hindi madali at napakahirap gawin dahil halos lahat sa atin ay nabuild na ang bad habit na magreact kaagad basta may narinig tayong hindi maganda, lalo na kung tungkol sa atin. Kaya napakahalaga ng daily dependence natin sa Diyos dahil hindi natin kayang magbago sa sariling “will power” natin. Malamang nasubukan na nating lahat ito. Maaari na nakakapagpigil tayo for some time pero pag puno na tayo sasabog tayo bigla.

image.png

Kaya kailangan natin ang Panginoon dahil hindi lang Niya tayo tutulungan na makinig ng mabuti at hindi magreact kaagad, babaguhin din Niya ang puso natin at tatanggalin ang inis at galit sa puso natin araw-araw para hindi tayo napupuno ng negative thoughts at emotion. Sana ay matutunan natin na maging patient sa pakikinig dahil napakaraming hurt at pain ang ma-aavoid natin pag ganito ang naging practice natin. At higit sa lahat ay hindi tayo magkakasala sa Panginoon. 🙃🙏

image.png

Rice Grasshoppers Nymph
(Pseudoxya diminuta)
Photos are mine and taken by me using my A10s
@ Udaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


image.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!