Whaleshares Logo

Voor creatievelingen / For creatives (NL / EN)

feelxPosted for Everyone to comment on, 3 months ago3 min read

大山雀____步骤.jpg

Om foto's te bewerken of een banner te maken maak ik gebruik van GIMP. Het is wat te vergelijken met Photoshop, maar dan gratis.
Maar GIMP lijkt minder geschikt voor mensen die graag tekenen en schetsen. Hiervoor bied het programma "Krita" de juiste oplossing.
Krita is een gratis en vrij te gebruiken tekenprogramma dat al enkele jaren meegaat, maar ik had er nog nooit van gehoord. Dus uit nieuwsgierigheid ging ik een kijkje nemen op de website en daar zag ik enkele resultaten waar mijn mond van openviel.
Ik heb er ook enkele video's bekeken waar in versneld tempo de creatie van een leeg canvas tot een heus kunstwerk getoond worden (zie onder de tekst).
Zelf ga ik het programma niet installeren want ik ben (helaas) geen grote kunstenaar of iemand met veel fantasie, maar ik weet dat op dit platform meerdere creatievelingen ( @balabambuz , @ammonite , @bleujay , en anderen) regelmatig hun kunstwerken laten zien, en zij zullen het programma zeker kunnen waarderen..
Met Krita kan je zelfs animaties maken, dus mensen met DreamWorks-ambitie komen er ook mee aan hun trekken.
Nog niet overtuigd? Bekijk dan onderstaande video, het zal je zeker op andere gedachten brengen.
Krita is hier gratis te downloaden en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS
Picasso, Miro en andere kunstenaars zouden het zeker gebruikt hebben, en ik verdenk Banksy ervan het te gebruiken alvorens het op de muren te plaatsen.dividerblauwspat.jpg


To edit photos or make a banner I use GIMP. It's a bit like Photoshop, but for free.
But GIMP seems less suitable for people who like to draw and sketch. The program "Krita" offers the right solution for this.
Krita is a free and free-to-use drawing program that has been around for several years, but I had never heard of it. So out of curiosity, I went to take a look at their website and saw some results that made my jaw drop.
I also watched some videos where the creation from an empty canvas into a real work of art is shown at an accelerated pace (see up and below the text).
I'm not going to install the program myself because (unfortunately) I'm not a great artist or someone with a lot of imagination, but I know that on this platform several creatives (@balabambuz , @ammonite , @bleujay , and others) regularly show their artworks, I'm sure they will appreciate the program.
You can even make animations with Krita, so people with DreamWorks ambition will also find it very useful.
Not convinced yet? Watch the video below, it will certainly change your mind.
Krita can be downloaded for free here and is available for Windows, Linux and macOS.
Picasso, Miro and other artists would certainly have used it, and I suspect that Banksy uses it before putting it on the walls.


Top image created by Mou Yin Hong with Krita.

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!