Whaleshares Logo

Self-made man (NL/EN)

feelxPosted for Everyone to comment on, 2 years ago

Terwijl mijn vrouw enkele zaken aan het afwerken was in de bank, zat ik rustig te wachten bij een lekkere kop koffie. En zoals vaak dwaalden mijn gedachten af naar 100 dingen gelijkertijd...
Maar eentje blijft er hangen... "Self-made man"...
Buiten de barman was er niemand aanwezig en toch werkte een bepaalde gedachte op mijn lachspieren...
De gedachte die in me opkwam was "Als het een 'self-made man' is, dan heeft die waarschijnlijk geen navel"

costacoffeeklein.jpg

While my wife was finishing some things in the bank, I was waiting quietly with a nice cup of coffee. And as often my mind wandered to 100 things at once...
But one sticks... "Self-made man"...
There was no one there outside the bartender, and yet a certain thought made me laugh...
The thought that came to my mind was "If it's a self-made man, he probably doesn't have a belly button"

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!