Whaleshares Logo

Mijn vrouw is een dievegge! / My wife is a thief! (NL/EN)

feelxPosted for Everyone to comment on, last year

De bewijzen blijven zich opstapelen, maar er is niets aan te doen. Zelfs de arm der wet heeft er geen vat op en mag niet ingrijpen, nochtans zijn de feiten vastgelegd op meerdere foto's.
De diefstal heb ik zelf vastgesteld en dateert al van meer dan 10 jaar geleden. Ze is zelfs niet bang om het toe te geven.
Zelf wil ik er niets aan doen, het is en blijft tenslotte mijn vrouw...ik zal ermee moeten leren leven denk ik.
Moeilijk dragen is het niet, want ze stal mijn hart.
cat-2934720_1280.jpg

The evidence keeps piling up, but there's nothing that can be done. Even the arm of the law has no control over it and is not allowed to intervene, although the facts have been recorded on several photos.
I discovered the theft myself and dates from more than 10 years back. She's not even afraid to admit it.
I don't want to do anything about it myself, it is and will remain my wife after all...I will have to learn to live with it.
But it is not difficult to bear, because she stole my heart.
Image of Юрий Сидоренко via Pixabay

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!