Whaleshares Logo

Maak je eigen universum/Make your own Universe

feelxPosted for Everyone to comment on, 4 months ago

nebula-586306_640.jpg


Het is een leuk spelletje dat de naam "Newton's Nightmare" draagt. De maker, William M. Hoza, heeft nog meer geinige dingen gemaakt, je kan ze ontdekken op zijn website. De bedoeling is dat je zelf een aantal planeten in de ruimte plaatst en dat jouw planeten langer dan 10 seconden overleven.
Makkelijk is het niet want er wordt rekening gehouden met de aantrekkingskrachten onderling en de daarmee gepaard gaande richting en snelheidsveranderingen.
Zelf kon ik 5 planeten gedurende de vereiste 10 seconden in leven te houden.
Kan jij beter?
game.jpg
It's a fun little game called "Newton's Nightmare". The creator, William M. Hoza, has made even more fun stuff, you can discover them on his website. The idea is that you place a number of planets in space yourself and that your planets survive longer than 10 seconds.
It is not easy because the mutual attraction forces and the accompanying direction and speed changes are taken into account.
I myself could keep 5 planets alive for the required 10 seconds.
Can you do better?
Top image of LoganArt via Pixabay

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!