Whaleshares Logo

Kattenval / Cat trap (NL/EN

feelxPosted for Everyone to comment on, last year2 min read

Zoals de meeste, zoniet alle, is ook onze kat uiterst nieuwsgierig. Terwijl mijn vrouw ging winkelen, en ik ondertussen op mijn laptop bleef werken, hoorde ik vreemde geluiden en een gejammer van Mimi (zo heet ze).
Op het geluid afgaand kwam ik in de keuken en stelde vast dat het gejank uit de ladenkast kwam.
Blijkbaar had mijn vrouw vergeten om een lade te sluiten, en door de nieuwsgierigheid van de kat was ze via deze smalle toegang, in de achterliggende ruimte terecht gekomen, maar ze kon er niet meer uit. Om ze te "redden" heb ik dan een lade verwijderd waarna ze met een bijna verwonderde blik van "laat me gerust" naar me gooide.
Soms zijn ze schattig en lief, ze slapen veel, maar zijn altijd onvoorspelbaar.
Hebben jullie een huisdier? Welk?
kat1.jpg
kat2.jpg

Like most, if not all, our cat is extremely curious. While my wife went shopping, while I kept working on my laptop, I heard strange noises and a whimper from Mimi (that's her name).
Following the sound, I entered the kitchen and found the whine coming from the chest of drawers.
Apparently my wife had forgotten to close a drawer, and the cat's curiosity had led her to the back space through this narrow entrance, but she couldn't get out. To "save" her, I removed a drawer and she lookt at me like she tried to say "leave me alone".
Sometimes they are cute and sweet, they sleep a lot, but they are always unpredictable.
Do you have a pet? Which?

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!