Whaleshares Logo

Ik zoek met PRESEARCH / My favorite search engine is PRESEARCH

feelxPosted for Everyone to comment on, 2 months ago5 min read

manuscript-1614234_640.jpg
Image of Ag Ku via Pixabay

Vandaag alweer een dag waarbij ik nauwelijks aan schrijven toekom. Na de normale dagdagelijkse taken heb ik een aantal mails beantwoord en geschreven van en naar vrienden en kennissen, ook dat was weer lang geleden.
Ondertussen was het al middag en het plan was om na het eten eindelijk nog eens een post op whaleshares delen, maar dat was buiten mijn vrouw gerekend... Er moest zo nodig een watermerk geplaatst worden op enkele foto's en videos. Het waren 32 foto's en 11 videos om precies te zijn. Om het werk wat sneller te laten ging op zoek naar een plugin voor Gimp, en in mijn zoektocht kwam ik een werkbaar alternatief tegen, zelf een penseel (brush) maken van het te gebruiken watermerk. Het penseel was snel klaar, alleen ik plaatste het in de verkeerde folder en dus werkte het niet. Met die zoektocht was ik alweer een halfuurtje extra kwijt. Toen het penseel eenmaal in de juiste map zat ging het wel heel vlotjes. Ik weet dat er programma's zijn die een watermerk op een reeks foto's, maar dat tool heb ik niet en wilde ik ook niet installeren. Ik gebruik liever de dingen die ik al heb.
Voor de videos heb ik wel een programmatje maar dat staat op mijn smartphone, dus eerst alles overhevelen naar mijn telefoon om dan de videos te watermerken. Maar mijn phone is niet het duurste (lees snelste) model, dus ook daar heb ik veel tijd verloren...
Nu ik eindelijk tijd heb blijkt de avond in aantocht en staan mijn zinnen eigenlijk meer op een goede film met de nodige versnaperingen.

De "oude" post van @lucashunter waarin hij schreef over een zoekmachine die jou betaald voor elke zoekopdracht, bovendien is het een gedecentraliseerde zoekmachine, wakkerde mijn interesse toen hij deze via "promote" opnieuw onder de aandacht bracht.
Ik had meteen de smaak te pakken en plaatse de zoekmachine als favoriet op zowel op (bijna) alle browsers die ik regelmatig gebruik zijnde Chrome, Firefox en Brave. Het leuke van deze zoekmachine is dat, indien je niet vind wat je zou verwachten, je zonder te switchen naar een andere pagina, de zoekopdracht kan doorgeven aan Google, DuckDuckGo, youtube, etc...
Ze staan alle in dark modus en eentje heb ik wat opgefleurd, ik hou er nu eenmaal van om te trachten de dingen wat naar mijn hand en smaak te zetten.
De eerste afbeelding is hoe het origineel in je browser getoond wordt, en de tweede is wat ik ervan gemaakt heb.
Rechts bovenaan zie je trouwens hoeveel PRE ik al bijeen gezocht heb.
(Bedankt @lucashunter )
pre1.png

pre2.png

Today is another day where I hardly get to write. After the normal daily tasks I answered and written a number of emails to and from friends and acquaintances, that too was a long time ago.
In the meantime it was already noon and the plan was to finally share a post on whaleshares after dinner, but my wife had already a new task for me... putting a watermark on some photos and videos. There were 32 photos and 11 videos to be exact. To make the work a bit faster I went looking for a plugin for Gimp, and in my search I came across a workable alternative, making a brush from the logo to use as a watermark . Making the brush was easy, only I put it in the wrong directory and so it didn't work. Searching for a solution cost me another half hour. Once the brush was in the right directory it went very smoothly. I know there are programs that watermark a series of photos, but I don't have that tool and didn't want to install it. I prefer to use the things I already have.
I do have a program for the videos, but it's on my smartphone, so first i had to transfer everything to my phone and then watermark the videos. But my phone is not the most expensive (read fastest) model, so I lost a lot of time there too...
Now that I finally have time, the evening appears to be approaching and my sights are actually more on a good film with the necessary refreshments.

An "old" post from @lucashunter where he wrote about a search engine that pays you for every search, moreover, it is a decentralized search engine, sparked my interest when he brought it to the attention again via "promote".
I immediately got the hang of it and put the search engine as a favorite on (almost) all the browsers that I use regularly, being Chrome, Firefox and Brave. The nice thing about this search engine is that, if you don't find what you would expect, without switching to another page, you can pass the search to Google, DuckDuckGo, youtube, etc...
I putted them all in dark mode and one I brightened up a bit, I just like to try to put things to my hand and taste.
The first image is how the original will appear in your browser, and the second is what I made of it.
At the top right you can see how much PRE I have already collected.
(Thanks @lucashunter )

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!