Whaleshares Logo

Een nieuwe keuken / A new kitchen (NL/EN)

feelxPosted for Everyone to comment on, 7 months ago2 min read

Als je op zoek gaat naar een woning of appartement, en je gaat het pand voor de eerste maal binnen, dan is het voor velen onder ons moeilijk om je voor te stellen wat je met die verschillende ruimten kan doen.
Hetzelfde probleem stelt zich als je verbouwingen wil doen... Maar niet getreurd, er is vandaag de dag zoveel AI (artificiële intelligentie) die je het gemakkelijk kan maken.
Vandaag wil ik je zo'n AI-tool voorstellen: roomsgpt De naam bestaat uit twee delen, het eerste deel "room"...dat is duidelijk, en gpt wat staat voor Generative Pretrained Transformer.
Deze tool kan je op twee manieren gebruiken, of je selecteert één van de vele stijlen, of je geeft een omschrijven van hoe je de kamer wil inrichten.
Zelf kwam ik een aantal zeer mooie ontwerpen tegen, maar het werkt nog niet 100%, zo verdween de verwarming of de deur zonder vervanging. Ook kreeg ik het niet klaar om een keuken in te richten met een kookeiland.
Hieronder geeft ik enkele voorbeelden, en laat het duidelijk zijn dat de eerste foto de oude keuken is (grapje)

Vind je dit een handige tool? Zou dit een bedreiging kunnen zijn voor binnenhuisarchitecten?

10524745_8.jpg

keuk.png

If you are looking for a house or apartment, and you enter the building for the first time, it is difficult for many of us to imagine what you can do with those different spaces.
The same problem arises if you want to do renovations... But don't worry, there is so much AI (artificial intelligence) today that can make it easy for you.
Today I would like you to introduce such an AI tool: roomsgpt The name consists of two parts, the first part "room"...that is clear, and gpt what stands for Generative Pretrained Transformer.
You can use this tool in two ways, either you select one of the many styles, or you describe how you want to decorate the room.
I myself came across some very nice designs, but it still doesn't work 100%, for example, the heating or the door disappeared without replacement. I also couldn't design a kitchen with a cooking island.
Above I give you some examples, and let it be clear that the first photo is the old kitchen (just kidding)

Do you find this a useful tool? Could this be a threat to interior decorators?

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!