Whaleshares Logo

Een gevaarlijke plaats / A dangerous place

feelxPosted for Everyone to comment on, 8 months ago3 min read

Onlangs werden we nogmaals geconfronteerd met een zwakte in bepaalde software waarbij hackers kunnen binnendringen in de computer die deze software gebruikt. Ditmaal was het de Log4j bibliotheek die ingebed zit in de meeste internet services wereldwijd. Plots werd nog maar eens duidelijk dat de grote speeltuin die het internet toch wel is, een plaats is waar de gevaren om elke hoek op de loer liggen.
Omdat het om server software gaat, zijn vooral bedrijven mogelijke slachtoffers. En dat zijn niet enkel de kleine bedrijven, ook Microsoft, Amazon en Twitter werden mogelijke targets.
Vanaf het moment dat het nieuws bekent werd, lanceerden de hackers duizenden gerichte aanvallen. Of ze ook succes hadden is niet geweten, de grote bedrijven lopen dan ook niet te koop met hun zwakten.
Wil je zelf zien waar er aanvallen uitgevoerd worden, en wie dat wie aanvalt? Hieronder staan een aantal links waar je dit live kan volgen.
Bij Fireeye hebben ze een mooie map om te volgen.
Talos geeft meer informatie, je kan inzoomen om een meer gedetailleerd beeld te krijgen?
Sommige anti-virus makers hebben hun eigen map zoals bij Bitdefender en Kapersky. Deze laatste vind ik persoonlijk de mooiste en duidelijkste.
Probeer ze rustig uit, maar schrik niet van de hoeveelheid aanvallen die elke seconde plaatsvinden.
Ik wil niemand bang maken, maar wel voorzichtigheid aanmanen voor elke stap die je doet op dit medium.
attack.jpg

Recently we were confronted with a weakness in software where hackers can get into the computer using that software. This time it was the Log4j library that is embedded in most internet services worldwide. Once again became clear that the great playground that the internet is, after all, is a place where dangers lurk around every corner.
Since it is about the server software, there are mainly possible victims. And those are not only the small businesses, but also Microsoft, Amazon and Twitter were possible targets.
As soon as the news broke, the hackers launched thousands of targeted attacks. It is not known whether they were successful either, that is because the big companies do not like to show their weaknesses.
Do you want to see for yourself where attacks are being carried out, and who is attacking whom? Below I give you a few links where you can follow this live.
At Fireeye they have a nice map to follow.
Talos gives more information, you can zoom in to get a more detail.
Some antivirus makers have their own map like Bitdefender and Kapersky. I personally find the last one the most beautiful and clearest.
Try them out in your own tempo, but don't be alarmed by the amount of attacks that happen every second.
I don't want to scare anyone, but just urge caution for every step you take on this medium.

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!