Whaleshares Logo

Whaleshares cloned?

feelxPosted for Everyone to comment on, 2 years ago2 min read

Whaleshares is een afscheuring van Steemit, met als start een kopie ervan en die later z'n eigen weg ging en nog steeds gaat.
Op de foto staat wel degelijk "ons" logo afgebeeld, een blauwe walvis. Moeten we dit als een bedreiging zien, of eerder als een gratis advertentie waarbij de allerkleinsten van kindsbeen af al geïndoctrineerd worden met "ons" digitaal platform?
Hoe dan ook, het blauwe diertje ziet er gelukkig uit en kan dus zeker dienen als nieuw logo.
Alle gekheid op een stokje, dit is gewoon een foto van een blauwe walvis die toevallig in een overdekte speelruimte van een winkelcentrum staat.
Geniet nog van je dag.

wlscloon.jpg

Whaleshares started as a Steemit clone, going its own way and still is.
The photo does indeed show "our" logo, a blue whale. Should we see this as a threat, or rather as a free advertisement in which the little ones are indoctrinated with "our" digital platform from childhood on?
Anyway, the blue animal looks happy and can certainly serve as a new logo.
Joking aside, this is just a photo of a blue whale that just happens to be in an indoor play area of a shopping mall.
Enjoy your day.

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!